reinforcement

reinforcement
pastiprinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Nesąlyginio dirgiklio, sukeliančio nesąlyginį refleksą, veikmė. Nesąlyginis dirgiklis (pvz., maistas, skausmas) pastiprina sąlyginio reflekso susidarymą, tik reikia, kad eksperimentinis gyvūnas (arba net žmogus) jaustų gyvybišką pastiprinimo reikšmę (būtų alkanas, gintųsi nuo skausmo). I. Pavlovas nustatė, kad pastiprinimas lemia gyvulių išmokimą. Pastiprinimas taip pat svarbus žmogaus veiklos ir elgesio stereotipams (sąlyginių refleksų sistemoms) susiformuoti. Žodis, būdamas sąlyginis signalas, gali tapti nesąlyginis (pvz., komanda rikiuotėje, įsakymas fronte), t. y. pastiprinti elgesio ir veiklos įgūdžių ir įpročių formavimąsi. Žmogaus mąstymą ir elgesį pastiprina ne tik žodis, bet ir šypsena ar apdovanojimas. Toks yra fiziologinis pastiprinimo pagrindas. Psichologinės jo ypatybės sudėtingesnės, pvz., pastiprinimas ne visus veikia vienodai (yra individualių skirtumų). Pastiprinimais nereikia piktnaudžiauti, nes tada jie nebeveikia, kyla pavojus įprasti veikti tik dėl pastiprinimo ir t. t. Pedagogas kiekvienu konkrečiu atveju turi numatyti pastiprinimų naudojimo metodiką. atitikmenys: angl. reinforcement vok. Bekräftigung rus. подкрепление

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • reinforcement — UK US /ˌriːɪnˈfɔːsmənt/ noun ► [C or U] the act of making an idea or belief stronger: »The new logo serves as a visual reinforcement of the company s values. ► [C, usually plural] extra people to help with work: »Shops had to call in… …   Financial and business terms

 • Reinforcement — Re in*force ment ( ment), n. See {Re[ e]nforcement}. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • reinforcement — I noun addition, additional strength, aid, assistance, augmentation, auxiliary, backing, boost, buttress, fresh supply, furtherance, help, helping hand, increase, prop, protection, relief, replenishment, strengthened supplement, supplementum,… …   Law dictionary

 • reinforcement — 1610s, from REINFORCE (Cf. reinforce) + MENT (Cf. ment). Related: Reinforcements …   Etymology dictionary

 • reinforcement — ► NOUN 1) the action or process of reinforcing. 2) (reinforcements) extra personnel sent to strengthen an army or similar force …   English terms dictionary

 • reinforcement — [rē΄in fôrsmənt] n. 1. a reinforcing or being reinforced 2. anything that reinforces 3. [pl.] additional troops, ships, etc. 4. Physiol. Psychol. any action or event that reinforces a response …   English World dictionary

 • Reinforcement — Reinforce redirects here. For the Magical Girl Lyrical Nanoha character, see Reinforce (Nanoha). This article is about the term used in operant conditioning. For the construction materials reinforcement, see Rebar. For reinforcement learning in… …   Wikipedia

 • reinforcement — noun 1 supporting/strengthening sth ADJECTIVE ▪ powerful ▪ negative, positive ▪ The children respond well to praise and positive reinforcement. ▪ steel VERB + …   Collocations dictionary

 • reinforcement — re|in|force|ment [ˌri:ınˈfo:smənt US ˈfo:rs ] n 1.) reinforcements [plural] more soldiers, police etc who are sent to a battle, fight etc to make their group stronger ▪ The police called for reinforcements . 2.) positive/negative reinforcement… …   Dictionary of contemporary English

 • reinforcement — [[t]ri͟ːɪnfɔ͟ː(r)smənt[/t]] reinforcements 1) N PLURAL Reinforcements are soldiers or policemen who are sent to join an army or group of police in order to make it stronger. Mr Vlok promised new measures to protect residents, including the… …   English dictionary

 • Reinforcement — Re|in|force|ment 〈[riınfɔ:smənt] n. 15; unz.; Psych.〉 Bekräftigung des Gewohnten, Erlernten, z. B. durch Belohnung [engl. „Verstärkung, Bestätigung“] * * * Re|in|force|ment [ri:ɪn fɔ:smənt , ri:|ɪn fɔ:smɛnt], das; [engl. reinforcement, zu: to… …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”